Online testy

diktáty, matematika, prírodopis, vlastiveda, informatika ...

WWW: TESTY.EDUPORTAL.SK | Mail: admin@eduportal.sk


Online diktáty


Vybrané slová po B


Blinkárka zbiera blinky.
Jožko je bstrejší ako Zuzka.
Urobili si príbtok na hranie.
Obaja bvajú v Banskej Bstrici.
Majú priateľa Bstríka.
Chce bť lekárom.
Vie dobre násoblku.
Iste b vedel určiť aj slabky.
Nebje sa.