"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať." - Ján Amos KomenskýOnline diktáty


Vybrané slová po B


Blinkárka zbiera blinky.
Jožko je bstrejší ako Zuzka.
Urobili si príbtok na hranie.
Obaja bvajú v Banskej Bstrici.
Majú priateľa Bstríka.
Chce bť lekárom.
Vie dobre násoblku.
Iste b vedel určiť aj slabky.
Nebje sa.
Podporte nás na FB

 

Partneri webu

 Tagy:

slovenčina, gramatika, matematika, dikáty, vlastiveda, angličtina, online diktáty, vybrané slová, malá násobilka, online skúšanie, spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky, tvrdé spoluhlásky, obojaké spoluhlásky, mäkké spoluhlásky, 1. stupeň ZŠ, prírodoveda, prírodopis, preskúšajte sa, učiteľ, diktáty zadarmo, násobenie do 100, diktat, diktaty, sčítanie do 100, delenie, 3. ročník ZŠ