"Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať." - Ján Amos KomenskýOnline diktáty


Tvrdé a mäkké slabiky


Ančka hojdá medvedka v kolske.
Zajačk chtro ušiel.
Slvky sú kslé.
Kchaj len do vreckovk!
Červené dne sa volajú melón.
V kuchn kpelo mlieko.


Podporte nás na FB

 

Partneri webu

 Tagy:

slovenčina, gramatika, matematika, dikáty, vlastiveda, angličtina, online diktáty, vybrané slová, malá násobilka, online skúšanie, spoluhlásky, samohlásky, dvojhlásky, tvrdé spoluhlásky, obojaké spoluhlásky, mäkké spoluhlásky, 1. stupeň ZŠ, prírodoveda, prírodopis, preskúšajte sa, učiteľ, diktáty zadarmo, násobenie do 100, diktat, diktaty, sčítanie do 100, delenie, 3. ročník ZŠ