Online testy

diktáty, matematika, prírodopis, vlastiveda, informatika ...

WWW: TESTY.EDUPORTAL.SK | Mail: admin@eduportal.sk


Online diktáty


Tvrdé a mäkké slabiky


Ančka hojdá medvedka v kolske.
Zajačk chtro ušiel.
Slvky sú kslé.
Kchaj len do vreckovk!
Červené dne sa volajú melón.
V kuchn kpelo mlieko.